עה"ש וכניסת שבת

שאלה

1)למה קובעים את עלות השחר 72 דקות לפני הנץ או 90 דקות לפני הנץ? הרי לכאורה בזמנים האלה השמים לא מתחילים להיות כחולים,היה צריך לקבוע את הזמן ב 20 דקות לפני הנץ או 35 דקות לפני הנץ כי אז מתחיל להיות אור

2)בשבת האחרונה ב 58:16 אם אני זוכר נכון סגרתי את האינטרנט הביתית(יש מכשיר שבאמצעותו כל המחשבים יכולים להחחבר לאינטרנט,אין לכל מחשב אינטרנט משלו),זה היה אחרי כניסת שבת אבל לפני השקיעה(השקיעה הייתה ב 11:17 לפי אופק רחובות),האם עברתי על איסור תורה? האם זה נחשב חילול שבת?

תשובה

1) הזמן הכתוב בגמרא הוא שעלות השחר הוא הילוך ארבעה מיל לפני זריחה ועל כך המחלוקת כמה זמן הילוך מיל.
2) בדיעבד לא עברת עברה אך לכתחילה ראוי לקבל שבת עם הדלקת הנרות

הרב יעקב אריאל |