סיר בישול איטי בשבת?

שאלה

האם מותר להשהות בסיר בישול איטי חשמלי חמין לשבת.
מבנה סיר זה הוא: קערה גדולה ממתכת שבתוכה גופי חימום, עם
בורר לדרגות החום. בתוך הקערה קערה נוספת מחרס שבה שמים
את התבשיל ומכסים במכסה. דפנות סיר החרס אינן נוגעות בדפנות
הסיר החיצוני אלא בתחתיתו.

 

 

 

 

תשובה

יש כאן שתי בעיות: שהיה והטמנה. מכיון שיש בורר חום השהיה אסורה
שמא יחתה אלא אם כן יגפו ויקטמו דהיינו יניחו דבר חוצץ הממעט את
החום בין גוף החמום לבין הסיר.איניודע אם ההצעה מעשית.
באשר להטמנה בדבר שמוסיף הבל.אם אכן אין מגע בין דפנותת הכלי
לדפנות הסיר אין כאן הטמנה אלא שצריך לבדוק אם אין חששות
אחרים כגון סגירת הכלי והגסה כדי להחיש בישול.
בינתיים אין להשתמש בכלי בשבת עד שיתבררו כל הדברים

 

 

 

הרב יעקב אריאל |