חימום שיוצר אותיות

שאלה

יש לי כוס, שכאשר יוצקים לתוכה שתיה חמה מתבלט כיתוב על הכוס: 'לרויה' וכד'. האם מותר לצקת לתוכה משקה חם בשבת?

תשובה

נראה שאין בכך כותב בשבת ואף לא מוליד כיון שבהתקרר המשקה
האותיות תעלמנה והרי זה כמסיר כיסוי מעל אותיות ומותר.

 

הרב יעקב אריאל |