חיוב אשה בקידוש בבוקר

שאלה

ממתי אשה מתחייבת בקידוש בבוקר? האם זה משנה האם היא
מתפללת בד"כ?
באם אנו רוצים לאכול סעודת שבת אחרי ותיקין של הבעל והאשה
רוצה להתפלל שחרית אחרי הארוחה מתי תקדש?

 

 

תשובה

אשה באופן כללי חיובה כאיש וע"כ טעימה מותרת אכילת מזונות צריך
שתהא אחר התפילה. אם נוהגת להתפלל כל יום שחרית או חלק
ממנה צריכה להתפלל ואז לקדש.

 

 

הרב יעקב אריאל |