החלפת עמדות במילואים בשבת

שאלה

אנו נמצאים כרגע במילואים ישנם סיורים שמתחלפים בשבת כל 8
שעות ועל זה אין מה לעשות אבל ישנם עמדות שמתחלפות כל 24
שעות או 48 שעות האם מותר להחליף עמדה כזאת בשבת כמובן
שהדבר תלוי בניסעה בשבת , או אם אני נמצא בעמדה כזאת אני
צריך לישאר עוד יום או עוד יומים.מה צריך לעשות אם מבקשים
מימני להחליף עמדה בזאת בשבת האם זה מותר?

תשובה

אין אפשרות לענות על שאלה כזו מבלי להכיר היטב את תנאי המקום
אנא פנה לרבנות הצבאית

הרב יעקב אריאל |