הזזת תנור בשבת

שאלה

אנחנו משתמשים בתנור חימום בעל פסים לוהטים על גלגלים. בתנור יש נורה שדלוקה כל עוד הוא מחובר לחשמל, גם כאשר הוא כבוי. נורה זו משמשת כנורת ביקורת ונכבית כאשר התנור כבה עקב מנגנון הבטיחות. כאשר מזיזים את התנור, הנורה מהבהבת. האם מותר להזיז אותו בשבת?

 

תשובה

לתנורי חימום רבים יש מנגנון בטיחות שמכבה את המכשיר בעת הטיה או טלטול. זאת כדי שהמכשיר לא ייפול כשהוא לוהט ויגרום לשרֵפה חלילה.

כנראה הנורה מהבהבת בתזוזה, הודות למנגנון ההגנה, והיא מורה על כך שהמכשיר כבה ונדלק כמה פעמים תוך כדי התזוזה. לא שמים לב לכיבויים הרגעיים הללו של גופי החימום, כי הגופים הלוהטים לא מספיקים להתקרר בהם, וזו תכליתה של נורת ביקורת – שתסמן אם המכשיר פועל או לא. אם בכל תזוזה אתם רואים את ההבהוב, זה אומר שתזוזה גורמת בהכרח לכיבויים והדלקות של המכשיר, ואם כן נראה לי שאסור להזיז את המכשיר. מעבר לזה יש מחלוקת אם מותר להזיז מכשיר שיש בו חוט להט, או שהוא מוקצה כמו נר דולק, משום שמתייחסים לחוט להט כאל 'אש'.[1] על כן נכון להעמיד כבר מיום שישי את התנור במקום שיתאים לכל השבת, או לחילופין לכוון מראש שעון שבת (שמתאים להספק התנור!) שיכבה אותו לזמן קצר, ובזמן הזה להזיז אותו.[2]

 

[1].    הרב אשר וייס בהקדמת 'בחצוצרות בית ה'' מתיר, ולעומתו שש"כ מהדורת תש"ע פרק יג הלכה מ כותב שאין לטלטל. יש להעיר שב'שמירת שבת כהלכתה' הנ"ל חילק בין גוף חימום לחוט להט, אבל בהרבה מקרים יש גופי חימום שמכילים בתוכם חוט להט פנימי שלא נראה למשתמש.

[2].    אומנם יש בזה גרם מלאכה כי תוך כדי תנועת התנור הוא נמצא לחלופין במצב שבו מנגנון ההגנה מכבה ובמצב שהוא מדליק, אף שפעולות אלו אינן נראות הן משפיעים על המצב שיהיה כששעון השבת ידליק את התנור. אך מאחר שיש כאן פסיק רישיה דלא ניחא ליה בגרמא, יש להתיר.

הרב מנחם פרל |