יחס גדולי התורה הספרדים לציונות

שאלה

חיפשתי וחיפשתי תשובה לשאלה הנ"ל ולא מצאתי משהו מרוכז. בכל
הויכוחים בין דת"ל לחרדים מוזכרים גדולי התורה האשכנזים
ורבותינו הספרדים כאילו פסחו על הנושא הנ"ל. אודה לרב אם יוכל
לענות לי על השאלה הנ"ל כשהוא מזכיר בין השאר את הבן איש
חי,הרבנים מוצפי,עטיה,פתיה,הדאיה,צדקה,משאש ואבוחצירא

 

 

 

תשובה

לפי ידיעתי הרבנים הספרדים היו כולם ציונים כגון הרב עוזיאל והרב
הדאיה ועוד. השילוב בין רבנים ספרדים להתנגדות למדינה הוא
התפתחות שנוצרה כהשפעה של מתנגדי הציונות בעשרות השנים
האחרונות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |