פרה אדומה

שאלה

לכבוד הרב
אם כשהיה בית המקדש קיים היו מצליחים להשיג פרה אדומה,
מדוע לא מצליחים להשיג עכשיו?

 

 

 

תשובה

יש שהשיגו אף עתה, אבל אין לכך חשיבות מעשית, כיון שאין לנו
כרגע בית מקדש, שייבנה בבי"א

 

 

הרב יעקב אריאל |