מקדש וקודשיו

שאלה

א. האם מותר, ובאילו תנאים לעלות להר הבית בימינו?
ב. האם יש לקרוע על מקום המקדש, כשמגיעים לכותל או כשעומדים בשערי ההר? (שמעתי שהרב שפירא שליט"א קורע פעם בשלושים יום, לא בדקתי את השמועה).
השאלות נשאלו למעשה.
בתומ"ר
יהודי.

 

תשובה

א.עיין באהלה של תורה ח"ד סי' כג

ב. עיין באהלה של תורה ח"ב סי' עו

 

הרב יעקב אריאל |