תכונות ומידות הנפש

שאלה

האם בעיקרון כל תכונה אנושית זה מידה בנפש האדם (כגון:
פטפטנות ושתיקה, וכדו...)

תשובה

מעורבת התנהגות מעשית בתכונות. התכונה אינה המעשים הנעשים על
ידה, אלא הנטיה הנפשית למעשים מסוימים. ולכן לדוגמא אם אדם הוא
אמיץ זה מתבטא בפעליו. ואם שאלתך היא על לימוד ממעשיו
לנטיותיו הנפשיות או מדותיו כאן האדם צריך לשקול האם מעשים
הנעשים על ידו יוצאים מתוך נטיותיו הנפשיות או מדותיו או שיש לכך
גורמים אחרים או נוספים כגון חינוך או השפעה סביבתית וכד'.

הרב יעקב אריאל |