נקימה במערכת יחסים

שאלה

א. יש בחיי אדם (לא במשפחה) שנוהג כלפי לא כדרך שאני נוהג
כלפיו, ולא באופן הגון באופן כללי. נדמה לי כי מבחינה נפשית,
הוא לא תמיד מרגיש שאני קיים, ונוהג כאילו קיים רק הוא.
ברור לי בסברת פשוטה, שעלי לגרום לו לשים לב שאני קיים.
והדרך להוציא אותו מהסרט שלו, זה להציב מולו התנהגות שקולה
לשלו. זה יביא תועלת רבה לבריאות של מערכת היחסים ביננו.
ניסיתי דרכים אחרות. האם אין בכך איסור נקימה?

ב. ראיתי באתר של ישיבת בית אל תשובה של הרב, כי נקמת דוד
בשמעי בידי שלמה בנו, מותרת מכיון שנעשתה מתוך שיקול רציונלי
ולא התפרצות רגשית. האם זו הוראה למעשה?
האם יש מקור לחילוק, מלבד הסברא הישרה?

תודה,

 

 

 

 

תשובה

א. מעשה יכול להיאסר בגלל נקמה ולהיות מותר אם נעשה על מנת
לתקן דרכים של אחר (אם בסמכותך לעשות זאת), ואותו מעשה יחשב
כנקמה אם הוא על מנת להשיב לו מנה אחת אפיים, ויש תוכחה אם
הוא נעשה ללמדו את הנכון והראוי. ולכן אדם צריך לבחון את עצמו
האם הוא עושה זאת לשם שמים או בגלל שנפגע ונעלב ורק לשם עצמו.

ב. אני חושב שניתן ללמוד מדוד המלך הוראה למעשה, אולם צריך
לזכור שדוד היה מלך והיה בסמכותו לעשות זאת ועשה זאת מתוך הבנה
שכך ראוי למבזה מלך ישראל. אבל לאדם פרטי ודאי שמעשה דוד
בשמעי אסור. ומותר לאדם פרטי מצד מצות תוכחה מותרת תגובה
עדינה בינו לבינך אבל לא לביישו ברבים.

הרב יעקב אריאל |