מתי מותר לשקר

שאלה

מתי מותר לשקר? מה גדרי לשנות מפני השלום? האם הכוונה לשקר שזה טובת האדם שאליו אני משקר? זאת הכוונה בשקר לבן? איך דואגים שבמצבי ההיתר לא ייגרם לי נזק רוחני? היכן יש מקורות העוסקים בענין?

 

 

 

תשובה

השאלות כלליות וקשה לענות עליהן במסגרת האתר. ישנו ספר בשם
"משפטי הלוי" של הרב הלל יצחק הלוי ושם כמה דיונים ארוכים ביחס
לשקרים בליקוט מקורות חשוב על הנושא.

 

 

הרב יעקב אריאל |