מצוות ואהבת לרעך כמוך בזמן הזה

שאלה

שלום לכת"ר.
נשאלנו באתר "מרחבקוק" כיצד יש לקיים את מצוות ואהבת לרעך
כמוך בזמן הזה?
למרות שהתשובה ברורה (לימוד ויישום פרק לב בתניא על מנת לקרב
כל יהודי באשר הוא ללא תלות במצבו הרוחני וכן הפצת מעינות
התורה והחסידות ודאגה גשמית לזולת לכל צרכו) נבקש גם להאיר
את הנושא בזוית הלכתית.

בתודה מראש

תשובה

המצוה כפשוטה לאהוב כל אחד מישראל ולרצות בטובתו ובהצלחתו
ובשמו הטוב , להימנע מלגרום לו נזק כשל הוא הן לגופו והן לממונו
והן לשמו

 

 

 

הרב יעקב אריאל |