לשון הרע בפורום באינטרנט

שאלה

שלום הרב
אני חבר בפורום אינטרנטי מסויים.
אחד מהחברים בפורום כתב דברי לשון הרע על מישהו, והדברים הופיעו בתפוצה רחבה - לכל הפורום. האם ניתן להעיר שאלו דברי לשון הרע - בתפוצה רחבה לכל הפורום שקיבל את הדברים הקודמים או שצריך להעיר לכותב רק באופן אישי בלי לערב את שאר הקבוצה?

תשובה

ודאי שצריך להעיר לכל הפורום שאלו דברי לה"ר ואסור לקבלם אלא לכל היותר לחוש להם.

הרב יעקב אריאל |