"לשהו"ר - "הוא חילוני

שאלה

האם כשאני אומרת על אדם כלשהו שהוא חילוני זה לשון הרע, כי
מצד אחד ידוע וברור שאי-שמירת מצוות זה דבר רע, אבל אולי
בגלל שהוא "תינוק שנשבה" יש מקום להקל? בעצם כיום קשה לדעת
אם אותו חילוני המדובר הוא אכן תינוק שנשבה או שמא חוזר
בשאלה, אז האם מותר?

תשובה

צריך לברר לשם מה זה נאמר. אם סתם כשיחה בטלה אין לומר
זאת ויש בכך לה"ר. ואם זה למטרה מסוימת כגון למטרת שידוך צריך
לומר רק עובדות ידועות ממקור ראשון ולשקול היטב האם הדבר נחוץ.

 

 

הרב יעקב אריאל |