לא תחמוד

שאלה

האם כאשר אני שואל חבר האם הוא מעוניין למכור את רכבו אני
עובר על איסור לא תחמוד ?
(מדובר כשאין על רכבו שלט למכירה).

תשובה

אם אינך מפציר בו שימכרנו אלא שואלו למידע בלבד אינן בכך חמדה.

הרב יעקב אריאל |