כיבוד הורים מול כיבוד הילדים

שאלה

מהו חיוב כיבוד הורים ביחס לכיבוד הילדים? ז"א הילדים תמיד צריכים למצוא דרך לכבד את הוריהם ולפייסם כשהם מרגישים קצת לא טוב גם אם להורים בכלל לא אכפת מהילדים שלהם, ולא אכפת להם לקלל אותם לפעמים  ולהאשים אותם במעשה מסוים כשאפשר?! (כגון הילד שבר להורה משהו יקר בטעות כשהוא סה"כ רצה לעזור לאביו ולסדר לו את החפצים שכשהוא יבוא הכל יהיה מאורגן?)

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אמנם צדקת בדבריך יש אי סימטריה מסוימת, אבל הקב"ה צווה אותנו לכבד את ההורים, שהם נתנו לנו את החיים, ועל כן החובה כלפיהם היא גדולה יותר. אמנם גם האב אסור לו להכביד עולו על בניו, אולם בן חייב לכבד את אביו אפילו אם הוא רשע גמור (לדעת הרמב"ם אפילו אם הוא מכעיסו), ועל כן יש להשתדל לכבד אביו ואמו ואפילו אם אתה מרגיש לא טוב עם זה, וכפי שהגמ´ מספרת שאמא שלקחה את ארנקו של ר"ט והשליכתו לים, ובכל אופן לא כעס עליה. על כן למרות שפעמים או"א לא שמו לב וכעסו או הכו את הבן, בכל אופן הבן צריך לנהוג בהם כבוד.

גדולה מצוה זאת של כבוד אב ואם לתת שכר מרובה, למען יאריכון ימיך.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 3:06:56 AM