יצר הרע לצדיקים - המשך

שאלה

לכבוד הרב
תודה על התשובה בעניין יצר הרע לצדיקים, אבל ראיתי בפירוש
שבעל התניא כותב בפרק א ובערך בפרק י' שלצדיק אין יצר הרע
בכלל. וכן לדוד המלך לא היה יצר הרע בכלל כי הרגו בתענית.
והסיפור עם בת שבע היה לפני שהוא הרג את יצר הרע. עיי"ש.

 

 

תשובה

ההסבר לדברי בעל התניא הוא כפי שהסברתי. זו המשמעות של
"הריגת" יצה"ר וכך צריך להבין מקורות אחרים בתנ"ך ובדברי חז"ל.

 

 

הרב יעקב אריאל |