חזרה בתשובה וצער על חטאים

שאלה

שלום כבוד הרב
אומרים שבעל תשובה צריך לזכור חטאיו כאשר הוא שב מהם להיות
יותר שמח מאשר עצוב על עברו
1) האם לפני התשובה הוא צריך להיות במרירות לב וצער ובכי ?שזה
יכול להיות דכאון
2) אמרו לי שזכירת חטאים היא לא צריכה להיות בעצב אלא
בזהירות מהעבר...איך זה יתכן ?והרי רשום שכן צריך להיות בפחד
וצער מהעבר "כי עווני אגיד אדאג מחטאתי" לדאוג ולפחד...
3) אדם שהוא חוזר בתשובה מלפני 20 שנה (לפני 20 שנה היה
חילוני) צריך עדיין לזכור עוונותיו מאותה תקופה כדי שידרבן אותו
להתעלות ביראה ?האם תמיד צריך לזכור את העוונות או להגיד
"מה שהיה היה ואני אדם חדש ואין טעם לזכור העבר" ?הרי
זכירת העבר מכניעה ומשברת הלב ושאדם רואה שהוא מלא
עוונות הוא פועל עוד יותר לתקן ולעשות מעשים טובים
4) איזה רב אמר לי בעבר שהתאונות דרכים הן תוצאה של עונשים
משמיים בגלל חשבונות שאנחנו לא מבינים אותם בגלל סיבת
הגלגולים..שאלו עונשים על גלגולים קודמים..האם אין הרי מלא
תאונות בגלל חוסר זהירות ונהיגה ברשלנות ?
תודה רבה

תשובה

1) התשובה היא תהליך רציני, כיון שאדם החליט לחזור בתשובה על
שגגות של העבר הוא מבין שעשה טעות וע"ז הוא מצטער. אי"צ
להיכנס לדכאון אלא להבין את חטאיו בעבר ולחשוב איך להתרחק מהם.
מומלץ לא לחטט יותר מדי בעבר אלא להתקדם קדימה)
2 ) כנ"ל, עצב אינו ראוי, זהירות ראויה.
3) כנ"ל.
4) ודאי שקיימים חשבונות אלוקיים אבל איננו יודעים אותם. ומוטל
עלינו לבחור בטוב ולהתרחק מן הרע. ומשמים מגלגלים זכות ע"י זכאי
וחובה ע"י חייב.

 

 

הרב יעקב אריאל |