אכילת בשר

שאלה

שלום..
בתורה יש איסור לצער בעלי חיים.
אם כן למה אין פסיקות לגבי אכילת בשר בימינו ?
הרי תעשיית הבשר היא לא מה שהיתה פעם..
אנשים כבר לא מגדלים חיות
ולא שוחטים בעצמם
לחיות נגרם סבל רב וזאת תעשיה שרק מסמלת רוע...
איך זה מתיישב עם תורה חיה שכולה טוב ?
תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

איסור צער בעלי חיים, הוא כשעושים פעולה שנועדה לצער את הבעל חי עצמו, אבל פעולה שהיא לטובת האדם, ובייחוד אם הוא מבניו של הקב"ה אין כאן צער אלא הגשמת מטרת הבהמה, כשם שמותר לרכב על סוס וחמור, אין כאן צער עצמי אלא לטובת האדם. אמנם צער יוצא דופן יש לאסור, אבל שחיטה שהיא נעשית על פי כללי ההלכה, במהירות נדרשת וללא שהיות היא מקלה מאד על בעל החיים, ומביאה אותו להשלמת ייעודו. כך גם לגבי דגים וכדו´.
בבריאה יש חמש דרגות. א. דומם. ב. צומח, ג. חי ד. מדבר ה. ישראל בני נביאים. וכל דרגה צריכה להתרומם לדרגה שמעליה, אבל החי איננו פסגת הבריאה.
לדרגות שלעתיד לבוא (שאז לא יהיה בשר תאווה) יש לחכות עד שיהיו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 2:58:58 AM