נסיעת יולדת לבית חולים מרוחק

שאלה

יולדת מעדיפה לנסוע לבית חולים מרוחק מביתה כדי ללדת, האם מותר לה לנסוע לשם בשבת או שבשבת צריכה לנסוע לבית החולים הקרוב?

תשובה

אם אין בנסיעה למרוחק צד של פיקוח נפש שתיסע לבית החולים הקרוב מפני ששבת היא דחויה אצל פיקו"נ אבל לא הותרה. ולכן אם אין לה סיבוכים מיוחדים תיסע לקרוב.

הרב יעקב אריאל |