מסג' בשבת

שאלה

האם מותר לעשות מסג' בשבת? האם מותר לעשות מסג' עם שמן בשבת?

תשובה

אין לעשות מסג' בשבת מכיון שהוא נעשה לרפואה, אא"כ המדובר בחולה שאין בו סכנה היינו ששוכב במיטתו מחמת החולי.

הרב יעקב אריאל |