הדלקת נרות שבת של אלמן או גרוש המתארח אצל אימו

שאלה

 האם אלמן או גרוש המתארחים בבית אימם מחוייבים בהדלקת נרות שבת, כשם שנושתיהן הדליקו בשבתות ארוח?

תשובה

שלום 

אין צריך להדליק ויוצא בהדלקת אמו שהרי ישן בביתה ואוכל משלה. 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג שבט תשע"ז 10:14