שמירת נתונים בזכרון מחשב

שאלה

מועדים לשמחה.
האם בשמירת נתונים בזכרון המחשב יש איסור יתר מאשר כל פעולה
חשמלית? האם שייך כאן 'בונה' או 'תיקון כלי', גם שלא לשיטת
החזו"א? האם יש הבדל בין שמירה בזכרון הפנימי של המחשב לבין
זכרון חיצוני [דיסקים למיניהם]? - בשש"כ כתב בשם הגרשז"א (פ'
סו הערה ריא) שיש בזה איסור בונה או תיקון כלי כששומר בזיכרון
חיצוני. לא ברורה לי סברתו,לפי דבריו גם הכותב על נייר יתחייב
ב'בונה' בנוסף ל'כותב'? לפני מספר שנים לא היה אפשר לשמור
בזכרון חיצוני במחשב ללא פעולה מיוחדת המאפשרת לדיסקט לקבל
נתונים [איתחול, formating], אולי כוונת הגרשז"א לפעולה מיוחד
זו, ולא לכל שמירה בזכרון.
בברכה מנחם פרל

תשובה

איני יודע בדיוק את כוונת הגרשז"א. מסתבר כנראה שכוונתו לאסור מילוי דיסק ריק בחוה"מ כי לפני המילוי הדיסק היה חסר תועלת וע"י המילוי הוא הופך לכלי המכיל תוכן משמעותי. אך בזכרון הפנימי הוא לא עושה כלי חדש אלא מוסיף זכרון לזכרונות הקיימים.

 

הרב יעקב אריאל |