עוזרת בית בחול המועד

שאלה

האם יש היתר להביא עוזרת בית שאינה יהודיה לעבוד בנקיון הבית
בחוה"מ.
המדובר בבית עם ילדים רבים.

תשובה

בעקרון אסור לומר לנכרי לעשות בחול המועד מה שאסור לעשות ע"י
ישראל (או"ח סי' תקמג), וא"כ אין הבדל לגבי היתר המלאכה, אם
העוזרת מישראל (הצריכה לממון למזונותיה – עי' או"ח סי'
תקמב) או נכרית.ומכיון שנקיון הבית מותר גם לישראל בחוה"מ הדבר
מותר גם לגוי. מיהו בחוה"מ פסח צריך להקפיד עליה היטב שלא
תכניס חמץ לביתכם. ובמצב הפרנסה בארצנו בימים אלה, עניי
עירך קודמים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |