עבודה בבנק בחוה"מ

שאלה

נניח שבעל הבנק היה שומר מצוות, האם מותר לפתוח את הבנק
בחוה"מ מדין דבר האבד, שהרי הבורסה פועלת בחוה"מ ואנשים
משקיעים כסף, ואם הבנק לא יהייה פתוח יש חשש שיפסדו גם את
הקרן ומימלא לא יפתחו חשבון בבנק כזה וכו'

ב. מה הדין לעובדי הבנק?

תודה.

תשובה

א.לפי אותה הנחה יש להניח שגם הבורסה הייתה יוצאת לחופש
בחוה"מ... אך בכל זאת אם היה צורך בגלל אותם שאינם
שומרים הל' חוה"מ היה מותר לפתוח את הנצרך לדין דבר האבד.
ב. אותם עובדים שנצרכים לדבר האבד של הלקוחות מותרים לעבוד בחוה"מ.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |