כתיבה ועבודה בחוה"מ

שאלה

1. באיזה מצב ואיזו כתיבה מותרת בחוה"מ
2. האם אדם שחייב לעבוד בחוה"מ יכול לעבוד או שעליו לקחת ימי חופש?

תשובה

1. כתיבה מותרת דבר האבד לכן מותר לכתוב חידושי תורה שיש חשש
שאם לא יכתבם הם יאבדו או לצורך המועד וכמו"כ התירו כתיבת מכתב בשינוי.
2. עליו לקחת ימי חופשה. רק במידה והוא נצרך לעבודה לשם פרנסתו ההכרחית מותר לו לעבוד.

הרב יעקב אריאל |