כתיבה בחול המועד

שאלה

האם מותר לכתוב דברי חולין הנצרכים לשם הפצת מידע (כגון
באינטרנט) ע"ג מחשב בחול המועד?

תשובה

מידע כללי כגון בענייני חדשות או בענייני אתרי טיולים הם דברי הרשות
שאסור לכתוב במועד. אבל כיון שכתיבה ע"ג מחשב אינה מעשה אומן
אלא מעשה הדיוט והכתב אינו מתקיים, אלא בעצם אלו אותות חשמליים
שהופכים ע"ג המסך לכתב יש להקל לכותבם במועד. אולם אסור
להדפיסם ולדעת הגררש"ז אוירבך אסור גם להעלותם על דיסק

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |