כתיבה בחוה"מ

שאלה

באיזה אופן מותר לכתוב בחוה"מ ולאיזה צורך ?
האם כתיבה במחשב מותרת גם לצרכים אחרים ?תשובה

כתיבה במחשב והדפסתה דינה ככתיבה בעט ואינה מותרת אלא
לצורך יו"ט או דבר האבד. וכן העלאה על דיסק ריק. כתיבה במחשב
עצמו אינה כתיבה רגילה ויש מקום להתירה

 

הרב יעקב אריאל |