הכשרת מיקרוגל בחול המועד

שאלה

שלום הרב, שכחנו להכשיר את המיקרוגל לפני החג , כידוע בדרך
כלל לא נוהגים להגעיל כלים בחול המועד אבל כיוון שכאן לא
מדובר ממש בהגעלה אולי כן ניתן לעשות זאת בחול המועד?

 

תשובה

סליחה על איחור התשובה, ניתן להשתמש במיקרוגל נקי בחול המועד
וזאת בתנאי שמחממים בו רק כאשר האוכל מצוי בשני כלים סגורים
הכלי החצוני נאסר, וכמו"כ מותר לעטוף את הכלי הסגור בשקית
נילון קשורה וע"י כך לא יאסר כלי.

 

 

הרב יעקב אריאל |