גילוח בחול המועד

שאלה

לכבוד הרב אני יודע שאסור לגלח בחול המועד כדי לא ליכנס
ליום טוב מנוול אבל מה אם שבת חול המועד ויום טוב האחרון האם
אין ענין שלא ליכנס מנוול? ומה אם אלה הטוענים שהש"ע דיבר
בזמן שהיו מספרים את הזקן עם מםפריים פעם ב... ואז בוודאי
שאין סיבה שיגלחו דווקא במועד, אבל היום למי שמגלח כל יום
למה שלפחות בשבת ויום טוב אחרון שלא יכנס מנוול?

 

 

תשובה

אכן יש פוסקים מארה"ב שמתירים זאת.

 

הרב יעקב אריאל |