אמירת "ויהי נועם" במוצ"ש בחוה"מ

שאלה

שאלה לרב
לפי הטעם שאין אומרים ויהי נועם במוצאי שבת כשחל יום טוב באותו
שבוע היות ואומרים "ומעשה ידינו ..." שצריך ששת הימים להיות
נקראים ימי המעשה. ובכן לפי טעם זה היינו ראויים לומר "ויהי
נועם" במוצאי שבת (יום א סוכות) שהרי כל ששת הימים הבאים
נקראים חול המועד (הדגש על הביטוי חול) היינו שהותרו ששת הימים
במעשה?

 

 

תשובה

בחוה"מ לא הותרה כל מלאכה ולכן אין זה נחשב לששת ימי מעשה.

הרב יעקב אריאל |