רצועות תפילין מסתלסלות ומתהפכות מה דינם.

שאלה שלום וברכה, הרצועות של התפילין של ראש שלי מסולסלות וזה מפריע בתפילה כי הרבה פעמים הם על גם על הצד הלא צבוע, ניסיתי ליישרן ולא צלח, רציתי לדעת האם אפשר לצבען גם מהצד הפנימי כדי שלא ישנה אם יתהפך (כמו הרצועות שקונים צבועות לגמרי), והאם אפשר לעשות זאת עם מכחול שנעשה בו שימוש לצביעה על דפים אבל הוא נקי. תודה רבה ושבוע טוב.

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"א סיון תשע"ז 10:13

שלום

יש שני הלכות נפרדות בדיני רצועות 

1. שולחן ערוך אורח חיים סימן לג סעיף ג

 "הלכה למשה מסיני שיהיו  הרצועות שחורות מבחוץ, אבל מצד פנים יעשה מאיזה צבע שירצה, חוץ מאדום, שמא יאמרו שמדם חטטיו נצבעו והאדימו". 

וביאר המשנה ברורה סימן לג ס"ק כ :
"מבחוץ - לצד השער שהוא מקום החלק. ואם השחירם מבפנים לא מהני וצריך לחזור ולהשחירם מבחוץ ועיין בביאור הלכה:"

כלומר שלרצועה (עור הבהמה) יש שתי צדדים הצד שפונה לכיוון הבשר בבהמה והצד הפונה לשער הבהמה (כיוון חוץ) וההלכה שאת הצד הפונה לחוץ לכיוון השער יש לצבוע בשחור.

2. שולחן ערוך אורח חיים סימן כז:

"צריך שיהיה השחור שברצועות לצד חוץ ולא יתהפכו,  בין של יד בין של ראש". 

כלומר צריך שהצד השחור שברצועה כלומר הצד הפונה לצד השער , הוא יהיה כלפי חוץ ולא יתהפך.

ביאר המשנה ברורה סימן כז ס"ק לח :
"ולא יתהפכו - ואם נתהפכו מדת חסידות הוא להתענות או לפדות בצדקה ואין להקפיד שלא יתהפכו אלא מה שמקיף את הראש ואת הקיבורת פ"א אבל מה שכורך אח"כ וכן מה שמשתלשל לפניו מהרצועה של תש"ר אין צריך להקפיד כלל שלא יתהפך לפי שאינו מעיקר המצוה ומ"מ משום נוי המצוה ראוי להפוך שיהיה השחור לצד חוץ אפילו בהמותר:"

אם כן שתי  הלכות נפרדות הן שהצד החיצוני של הרצועה צריך להיות שחור וכן בשעת ההנחת תפילין הצד השחור יהיה פונה כלפי חוץ, ולכן אף אם צובעים את נד הפנימי עדין יש להקפיד שלא יתהפכו הרצועות שהצד בפניצי יהיה כלפי חוץ (אף שצבוע בשחור).

לכן הצביעה של הצד הפנימי לא תפתור את הבעיה אלא יש להקפיד לישר את הרצועות .

מ"מ כבר ביאר המשנה ברורה שכל ההקפדה היא רק בחלק ברצועות שכורכים את התפילין בראש וביד אך כל המשך הרצועות המשתלשלות אין זה מעיקר הדין שלא יתהפכו ורק מצד נוי מצווה ראוי להקפיד שהצד החיצוני שהוא השחור יהיה לצד חוץ.

ואם יש לך יכולת להחליף ודאוי שיש בדבר הידור מצווה.