מוסר טבעי וההלכה

שאלה

א. היכן כתב הרב קוק בעניין המוסר הטבעי.
ב. דוגמה: מעמד הילד בהלכה הוא נמוך מאד, עד כדי כך
שהאבא יכול לקבל כסף על נתינת בתו לגבר זר והיא עודנה
קטינה, האם שישבו שופטינו כבראשנה נחזור למצב זה או שיהיו
תקנות שיתאמו את הרוח הנושבת של ימינו לתת לילד מעמד מכובד
משלו ? תודה.

 

 

תשובה

א. הרב קוק מזכיר את המוסר הטבעי בפתיחה לאורות הקודש ח"ג
"מוסר הקודש".
ב. אסור לאדם למכור את בתו. אדם עשה זאת לטובתה רק כשלא
היה יכול לפרנסה. וכדי להצילה מחרפת רעב מסרה לעבודה לזמן
מוגבל ביותר (עד גיל 12) מתוך כוונה שהיא תינשא למשפחה טבה
(עיין ספר החינוך).
בןזכר לא ניתן כלל למכירה כי ילדיו של אדם אינם רכושו (בעקרון
גם בת נמצאת באותה קטגוריה ורק באופן חריג אופשרה מכירתה כנ"ל)
ג. עקרונות התורה אינם בני ביטול. דרישותיה המוסריות של התורה
נצחיות והלואי ובני אדם יקיימו חלק מהן

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |