מוזיקה בספירת העומר

שאלה

בס"ד

ההתנזרות משמיעת שירים מכניסה אותי לדכאון רציני. ואני שרויה בעצבות זה זמן רב. מוזיקה שקטה, או בלי מוזיקה לא תועיל לי כרגע.. אלא רק תעיב על עצבותי.
אני מבינה שאין איזו שהיא הלכה שמתירה. אני צודקת?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אינני מכיר דרך שאוסרת לפי מה שמתואר במכתבך.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/5/2013 3:41:06 PM