כיצד לנהוג עם חפץ עליו כתוב שם ד’?

שאלה

חברתי הכינה לי ברכת כלה לחתונה על בד קנווס ובה כתוב שם ד’ י-ק-ו-ק ככתוב בתורה.
אני רוצה לגנוז את ברכת הכלה. כיצד עלי לנהוג?

תשובה

יש לגנוז גניזה חמורה, בד"כ יש מקומות ששם קוברים את הדברים הללו או שמים בשקים מיוחדים, ועל כן צריך לברר היכן יש גניזה באזור מגורכם ולהכניסה שם, עדיף להכניס כבר עטוף.

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו