הקפדה על לשוה"ר בפורום

שאלה

בס"ד
שלום לכבוד הרב,
יש לנו אתר ובו פורום.
בפורום נכתבות הודעות ע"י אנשים שונים.
ולפעמים נכתבים גם דברי ביקורת על ציבורים שלמים שומרי מצוות.

המדיניות שלנו בפורום היא לענות על הביקורות הנ"ל בצורה של
סנגוריה, ולהסביר את ההגיון מאחורי צורות החשיבה השונות. (כי כל
צורת חשיבה יש לה את הבסיס שלה, והעיקר לא להגיע ח"ו לשנאת חינם).
האם היה יותר נכון למחוק את ההודעות הביקורתיות לגמרי בגלל
שיש בהן משום לשוה"ר?

 

 

 

 

תשובה

נראה שיש להודיע למשתתפים בפורום שלא לפרסם דברי לה"ר,
ואח"כ להסיר דברי לה"ר מתוך דברי אנשים. בקורת מותרת בגדרים
מסויימים אבל לה"ר אסורה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |