הלכות אורח חיים

שאלה

שלום כבוד הרב
אני ממש מודה על העזרה הנפלאה של האתר
1)כבוד הרב אמר לי שמי שבירך ערום או שלבו רואה את הערווה
צריך לחזור ולברך בדיעבד, אך ראיתי בהלכה ברורה שרק לגבי
תפילה יחזור בדיעבד בתנאי נדבה, ובברכות לא יחזור כיוון שעבר
על איסור דרבנן בלבד, האם יש בכך פשוט מחלוקת ?או שלא
הבנתי נכון
2)ראיתי באתר ישיבה שיש טוענים שמוקצה מחמת הכנה הינו מוקצה
דאורייתא, כיצד זה יתכן ?הרי כל עניין מוקצה הוא מדברי חכמים,
זה נשמע מאוד מוזר
3)לא הבנתי מדוע מים שהורתחו בשבת עצמה ע"י שעון שבת אינם
מוקצה, כי ראיתי בפירוש שהרי תבשיל שבישלו גוי בשבת הינו
מוקצה...מה הסיבה שהמים אינם מוקצה ?
4) במהלך טיול כאשר ישנה פתאום אשה שמבקשת ממני שאצלמה מה
לעשות?האם מותר לצלמה ?ראיתי שרשום שבשום אופן אין לצלם אשה
שלבושה פרוץ ואין לכך היתר, אז מה לעשות ?אברך אחד אמר לי
שלשקר אבל קשה לי לסמוך עליו כי הוא לא מוסמך
5)האם מותר לצלם חתונות לעבוד בצורה שהוא מצלם נשים
שלבושות צנוע?
6)האם מותר לצורך סרטון (חרדי ללא פריצות שלא קשור לטלויזיה
אלא משהו על ישיבה) לעשות תפילה מדומה? כלומר שמישהו יעשה
עצמו כאילו מתפלל מעומקי לבו וישמעו בסרטון מה שהוא אומר
וכאילו שהוא אומר שהוא מבקש מפלט מצרותיו עם בכי.. האם מותר
לעשות תפילה מדומה כזאת כאשר הוא מוציא בשפתיו מילים של
תפילה? כמובן ללא ברכות
תודה רבה

תשובה

1) צדקת, על ק"ש וברכותיה ותפילת עמידה חוזר, ועל שאר ברכות
אינו חוזר משנה ברורה סי' עד ס"ק ה.
2) הכוונה כנראה לנאמר בסוגיה בתחילת ביצה ואכן הכנה זו אינה
מוקצה מדרבנן אלא איסור דאורייתא
3) בשעון שבת לא נעשתה מלאכה ע"י ישראל והמים היו ראויים
בכניסת השבת לשתיה. לעומת זאת נכרי שבישל חוששים שהתבשיל לא
היה ראוי בין השמשות, ועוד גזרו משום חשש שמא הנכרי יכין בשבילו.
4) האיסור הוא חשש ההרהור שלך ומצד שני עומדת גמ"ח עם האשה
ותנסה להימנע מהרהור ולצלם.
5) מותר, אולם עדיף שאשה תצלם.
6) מותר.

הרב יעקב אריאל |