אוצר בית דין

שאלה

1.האם אפשר להמשיך לקנות ולצרוך מיץ ענבים תירוש(כרמל מזרחי) של אוצר בית דין?
2. הקניה מתבצעת בסופר סל (חודש סיוון תמוז)

תשובה


שלום וברכת ד´

1. לכתחילה כדאי לקנות יין או מיץ ענבים מאוצרות בית דין ראויים שקבעו מחיר ליין ואין עושים בהם מסחר רגיל. כמו כן יש עוד יין ששית (במקומות מסוימים).
2. אם היין היה בפסח במחסנים (הגיע לסופר תוצרת חדשה לאחר פסח) אפשר לקנות.
3. אם היין הוא מלפני פסח בסופר, כדאי לברר האם בעל הסופר חתם על שטר שליחות בית דין או עשה הפקר.
4. מי שקנה בטעות יכול להפקיר כעת בפני ג´.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/5/2013 2:52:01 PM