ברכה על פטריות וגידולי מים

שאלה גידולי מים ופטריות ברכת הפטריות היא שהכל אף על פי שהם גדלים באדמה אם כן מדוע חסה שגדלה על מים מברכים עליה אדמה

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ה אייר תשע"ז 10:11

הפטריות ברכתם שהכל משום שאינם גדלים מן הקרקע אלא מן הלחות באוויר (עיין שולחן ערוך אור"ח סי' רד במגן אברהם מגן אברהם ס"ק ד "כמהין ופטריות - מן האויר הם גדלים")

אך גידולי מים ברכתם אדמה הואיל ומין זה גדל בדרך כלל מאדמה. ולכן חסה הגדלה בגידולי מים הואיל ומין זה גדל בדרך כלל מאדמה שמשתרש באדמה לכן ברכתו אדמה.