תינוק שנולד בחודש השמיני

שאלה

נולד תינוק בחודש השמיני והוא שוקל כשנים וחצי ק"ג ומצבו הגופני בריא ושלם. האם צריך לדחות את מילתו? האם מותר למולו בשבת?

תשובה

אם הרופא מאשר יש למולו בשבת ביום השמיני.

הרב יעקב אריאל |