שאלות בעניני לידה, שלום זכר וברית מילה

שאלה

שלום כבוד הרב,
ברשות הרב מספר שאלות קצרות:
1. האם מותר להכניס לתיק שמכינים ע"מ לקחת ללידה, חפצי מוקצה כגון פלאפון ולטלטלם אגב שאר הציוד שאינו מוקצה.
2. מהי הברכה שמברכים לאחר הלידה, מתי מברכים והאם גם האשה חייבת לברך ?
3. האם יש מניעה למנות סבא כסנדק לאחר שכבר היה סנדק אצל הבן הקודם ?
4. מהי מידת החיוב בשלום זכר, בפרט בקיץ שהשעה מאד מתאחרת ?
5. האם יש ענין להמנע ממתן שם לתינוק בתקופה זו כאשר השם זהה לשם אדם ממובילי תוכנית ההתנתקות?


יישר כח !

 

 

תשובה

1. אומנם בסיס לדבר האסור והמותר אינו מוקצה אולם זאת רק כאשר לא ניתן לנער את חפצי המוקצה אך אם אפשר לנערם אסור לטלטלם יחד עם החפצים המותרים.
2. האשה חייבת בברכת הגומל וראוי שתברך לאחר שבעה ימים מהלידה כשיצאה מחשש סכנה. ועל הילד, אם בן מברך האב הטוב והמטיב, ואם בת שהחיינו כשרואה אותה (סי' רכג ס"א) ולגבי שהחיינו נראה שאף האם מברכת.
3. תלוי במנהג, י"א שהסנדק דומה למקטיר קטורת ובקטורת לא שנה בה כהן (פרט לכה"ג), ויש שאינם חוששים לדימוי וע"כ נותנים לאדם אחד סנדקאות של כמה מבניו.
4. שלום זכר הוא מנהג וראוי לשמור על מנהגים אפילו כשזה קצת קשה. אפשר לעשות זאת קצר וללא טורח גדול אין צורך להכין יותר מקצת משקה וקצת קטניות ולהודע לציבור שהעניין יהיה קצר. אפשר גם לכוון את שעון השבת שיכבה את האור בשעה סבירה והציבור יבין מעצמו שעליו לקום וללכת.
בערב המילה נוהגים להתפלל לשלום המילה וזה מקור המנהג אצל קהילות ספרד של ברית יצחק.
5. אם השם עצמו מכיל רעיון יפה בפרט אם זה שם מצוי הוא אינו נאסר בגלל שאדם שזה שמו נוהג שלא כראוי.

 

 

הרב יעקב אריאל |