פדיון הבן לאחר הפלה טבעית

שאלה

שלום רב

לפני כשלושה חודשים עברתי לצערי הפלה טבעית בשבוע השמיני
להריון, בו לא ניתן היה לדעת את מין העובר. כיום ב"ה אני שוב
בהריון, וברצוני לדעת באם העובר הוא בן, האם אוכל לערוך
פדיון הבן.

תודה

תשובה

פדיון הבן הוא לפטר רחם (הולד הראשון של אותה אשה) כאשר הוא
זכר, לאחר הפלה מלאחר ארבעים יום בערך אין פדיון הבן. במקרה
שלך צריך לברר אם ההפלה היית התוך 40 יום או אחריהם. התאריך
שנקבת ב"שבוע השמיני" טעון עדיין הבהרה האם הוא לפי חישוב
הרופאים או לפי חשבוננו. ואם המדובר יותר מ40 יום צריך לדעת אם
היה ריקום אברים לנפל ואם לא יודעים צריך פדיון מספק, ללא ברכה,

הרב יעקב אריאל |