פדיון הבן בלידת ואקום

שאלה

נולדנו לנו בן בשעטו"מ ביום שישי בלילה א' חשוון בשעה 0:35 הבן
הינו בכור ללא הפלות ואני לא כהן ולא לוי, התינוק נולד בואקום.
שאלותי.
1. האם עושים פדיון בלידת ואקום?
2. מהו תאריך הפדיון?
3. מתי ראוי לעשותו ביום או בלילה?
כל טוב ורק בשמחות

תשובה

1. חייבים בפדיון בלידת ואקום.
2. הבן לפי התאריך נולד בליל שבת ולא בששי כפי שציינת בשאלתך
ולכן צריך לפדותו בתאריך ב' בכסלושיוצא השנה ביום ב בשבוע.
3.הפדיון נעשה ביום הל"א (במקרה שלכם יום ב) לפנות ערב מבעוד
יום ביום וניתן להמשיך את הסעודה בלילה.
שיהיה במז"ט.

הרב יעקב אריאל |