סנדק שאינו שומר תורה ומצוות

שאלה

האם מותר לתת לאדם שאנו שומר מצוות להיות סנדק?

תשובה

עדיף יהודי שומר מצוות. ועם זאת אם הוא יהודי מהול, אדם מוסרי
והעברת הסנדקאות ממנו תפגע בו או תגרום למחלוקת ניתן לתת לו את
הסנדקאות.

הרב יעקב אריאל |