מציצה אחר הטפת דם ברית

שאלה

שלום.

ראיתי שנחלקו גבי מציצה אחר הטד"ב. בשו"ת חבלים בנעימים כתב שאין צריך למצוץ. ובכורת הברית כתב שצריך למצוץ אף בכה"ג. מה הונהג הלכה למעשה?

בברכה.

תשובה

חייבים למצוץ כיון שהוא חלק ממצות מילה ולא רק בגלל סכנה. עיין בכל זה בקונטרס המציצה באוצר הברית ח"ד (לרב המוהל יוסף ויסברג ז"ל). ועם זאת בימינו מחשש להעברת מחלות מהילד למוהל ומהמוהל לילדים אחרים, רבים המוהלים המוצצים ע"י שפופרת זכוכית ובה צמר גפן מחוטא למניעת הגעת הדם לפי המוהל.

הרב יעקב אריאל |