מניין בברית מילה וזריקת אלחוש

שאלה

שלום לרב,
1. האם יש חובה שיהיה מניין גברים שישתתפו בברית המילה?

2. האם יש חובה לקיים את הברית בבוקר יום השמיני דווקא.

3. האם ניתן להשתמש בזריקת אלחוש לפני החיתוך בברית?

תודה

 

 

 

תשובה

1. אין חובה אבל ראוי לעשות כך כדי שהברכות והתפילות בברית יהיו במניין.

2. החובה היא מצד זריזות למצוות, אם יבואו מהמשפחות בצהריים עדיף לדחות זאת לצהריים.

3. אין שום תועלת באלחוש. אומנם בזמן הברית התינוק לא מרגיש את הכאב אך אח"כ הוא מרגיש אותו יותר.
כמו"כ זריקת אלחוש גורמת להתנפחות ומטעה את המוהל בגודל החיתוך. אם כבר משתמשים בהרגעה עדיף להשתמש פתילת אקמול וכדו' מאלחש שאינו פועל להתנפחות וכד'.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |