מועד ברית מילה שנדחתה

שאלה

שלום כב' הרב,

מהו המועד הרצוי לברית מילה של מי שחלה (בצהבת) ולכן לא
נתקיים טכס הברית לאחר שמונת הימים? האם ישנה חובה למולו
במועד מסוים? האם עדיף לדחות לאחרי תשעה באב? מה דחיפות
הטכס?

תודה, כל טוב

 

 

תשובה

צהבת תינוקות רגילה היא פיזיולוגית היינו, מחוסר התפתחות מספיק של
התינוק וע"כ לא ממתינים בה שבעה ימים לאחר שהתינוק נרפא (הגיע
לערכים הנמוכים מ-5 מ"ג). ואעפ"כ אם הצהבת הגיעה לערכים של
16 ויותר יש דוחים מילתו בשבעה ימים. ויש שרק מערכים גבוהים יותר
של 18 מ"ג.
מקובל יותר למול בערכים של 11 מ"ג וניתן לקבוע את יום המילה כמה
ימים לפני כן לפי קצב ירידת הצהבת
ולמעשה מעת שהתינוק נרפא יש למולו מייד (אפילו בת"ב).
עדות ספרד נוהגות שלא למול מילה שלא בזמנה ביום חמישי וששי
וכמובן בשבת. וע"כ תנהגו כמנהג עדתכם ואל תאחרו את המילה.

 

 

הרב יעקב אריאל |