החלפת שם הבן משום שלום בית

שאלה

שלום לכת"ר,

השאלה הנ"ל התקבלה באתר מרחבקוק. מצד אחד מפני דרכי
שלום כדאי אולי להחליף את השם מצד שני הבעל רוצה שיהא
זיכרון לאביו. אולי רק בעת העליה לתורה כדאי לקרוא לו בשם המלא ?
מבקש התייחסות הרב, בתודה מראש.


לפני 8 שנים קראתי לבני יהודה ע"ש אבי ז"ל שנפל במלחמת
יוה"כ. הוספתי בברית את השם אודי, כך ששמו יהודה אודי על פי
הברית. אשתי עמדה על כך שהוסיף "חי" לשמו. הילד ילד מקסים
ב"ה. אשתי עומדת על כך שאמחק את השם יהודה ואשאיר רק
אודי חי. תאריך לידתו של בני ח'ניסן(1998).תאריך לידתו של אבי
ז"ל י"ב ניסן.(1940). האם אשתי צודקת ? מה מציע כבוד הרב?

 

 

תשובה

יש נוהגים שלא לקרוא על שם אדם שנפטר בגיל צעיר. אולם במה
דברים אמורים הנפטר מתאונה ל"ע או מחלה, אך על אדם שמסר
נפשו על המדינה והוא במעלות קדושים וטהורים מותר לקרוא ואין בכך
כל חשש. ועל כן מעיקר הדין והמנהג אין בכך שום פגם. ועם זאת אין
לעשות על כך מחלוקת בתוך המשפחה. ועל כן משום שלום בית אם
האם לא מקבלת את ההסברים ורואה בכך חשיבות יש לעשות כפי דעתה.

 

הרב יעקב אריאל |