גילוי שמו של הרך הנולד

שאלה

שלום לרב

האם קיים איסור או האם ידוע לרב על מנהג לפיו אין מגלים את
שמו של התינוק עד למתן השם בברית המילה?

תודה

תשובה

אני מכיר את המנהג אך איני יודע מקור לכך.

ולעתים כאשר הברית מתאחרת קוראים שם כדי להתפלל עליו וכד'.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |